अन्तर मनको आवाज रेडियो मनको मझेरी ९१ मेगाहर्ज

अर्थ

भारतबाट घटेर आयो इन्धनको मूल्य